Zemní hydroizolace základů

Při zakládání jakékoliv stavby je neméně důležitá hydroizolace základové desky a soklu obvodové stěny nebo hydroizolace sklepa, bazénů, jímky  či retanční  nádrže . Stavbu může narušovat nejen vlhkost nebo dešťová voda ale také spodní, tlaková a agresivní voda či radon. U náročnějších staveb je velmi důležité drenážní odvodnění vody.

Hydroizolace základů má zabránit prostupování vlhka do zdiva stavby, a tím potlačí sekundární efekty, jako jsou plísně aj.

Dbáme na dobře připravený podklad pro pokládku hydroizolace. Zedníci umí divy, ale už si neuvědomují, jaký je další tlak na hydroizolaci při jejím zakrýváním dalších vrstev.

Při zemní hydroizolaci základů a převážně u náročnějších staveb je nutné zvolit kvalitní a precizní firmu, neboť neodborné svařování spojů má za následek nedozírné finanční ztráty. Pro náročné stavby velkého rozsahu, je možnost zvolení i dvojitého systému, kdy se fólie svařuje po sekcích a její případná oprava při nežádoucím poškození je lokální a nikoliv celoplošná. Zároveň se i při její realizaci zkontroluje její těsnost.

Pro izolaci základů lze použít asfaltové pasy nebo PVC-P,TPO.