Asfaltové pásy Eco-Active Therm 5,2mm, Autopark a.s.,Praha 4

Pro tento druch střech byla zvolena sanace asfaltovými pásy německé značky Icopal. Bylo odstraněno staré hydroizolační souvrství mPVC folie. Stávajicí asfalová skladba byla napenertrována a vyspraveny prolákniny. Na původní asf. pásy byl nataven asfaltový pás Eco Active s therm pruhy, který slouží jako sanace původní skladby. Na nástavbě 400m2 bylo provedeno nové zateplení spádovým polystyrenem EPS 200,samolepící pás Vedatop SU,natavovací pás Eco-Activ 5,2mm.

Celková výměra střech 3.000m2