Foliová střecha, Česká Spořitelna, Praha

Na staré souvrství střechy byla pro obtížnost detailů zvolena folie mPVC Fatrafol tl.1,5mm a geotextílie 300g/m2. Střecha byla velmi náročná pro kvalitní provedení detailů. Pro přechod na asfaltovou střechu byl zvolen nátěr Kemperol 2K-PUR.

Před realizací

Po realizaci