Izolace a zateplení střech, teras a balkonů Česká ambasáda, Anglie-Londýn

Provedení zateplení střech EPS 200 včetně spádování a nakotvení hydroizolační folie mPVC Fatrafol tl. 1,8mm. Zateplení a pokládka hydroizolace Fatrafol 818 tl.1,8mm na terase a nové oplechování. Na ambasádě bylo provedeno nové hydroizolační souvrství na balkónech mPVC folií a oplechování. Dále byla provedena nová střecha nad kinosálem v suterénu, která zároveň slouží jako parkoviště. Byla odstraněna stará skladba a zatepleno pěnovým sklem Foamglas 40mm do horkého asfaltu, asf.pás Vedatect pye a Euroflex modrozelený.