Rekonstrukce střechy, HC Slavie Praha, tělocvična

Na střeše byl odstraněn stávajicí kačírek, byla provedena fóliová střecha s provedením prostupů a detailů. Folie mPVC Fatrafol 818 tl. 1,5mm. Opětovný záhrn kačírkem.Nové oplechování atiky.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci