Zateplení a Hydroizolace BD Pujmanové, Praha

Provedení kompletní rekonstrukce střechy pro bytové družstvo Pujmanova 42,44,46,48 a 50 na Praze 4 o celkové výměře 1.000m2. Bylo provedeno zateplení polystyrenem EPS 150 a spádové klíny EPS 150. Jako hydroizolace byla použita mPVC folie Fatrafol tl.1,5mm, kotvená. Nové hromosvodové vedení.

Před realizací

Po realizaci